Förlängning av ramavtalen för bevakningstjänster

 Publicerad 2020-03-18

Kammarkollegiet förlänger ramavtalen för bevakningstjänster och larmcentraltjänster med 12 månader, d.v.s. t.o.m. 2021-03-31.

I samband med förlängningen sker också en justering av de i ramavtalet fastställda prisintervallerna. Nya priser ska gälla från 2020-04-01. Uppdaterade priser  kommer att finnas tillgängliga under gemensamma dokument på ramavtalssidan.

Senast ändrad: 2020-03-18