Förlängning av ramavtalen inom tolkförmedlingstjänster

 Publicerad 2020-12-11

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen inom området tolkförmedlingstjänster med 12 månader, till och med 2022-01-31. Därefter finns möjlighet till ytterligare förlängning med upp till 12 månader.

 

Senast ändrad: 2020-12-11