Förtydligande angående avrop

 Publicerad 2020-12-01

Avrop från detta delområde görs genom att man först själv gör en bedömning av kostnaden som det önskade behovet av varor summeras till. Priser på alla varor finns i varje produktlista. Det är alltså inte korrekt att göra en förnyad konkurrensutsättning eller begära en offert på ett antal varor när det sammanlagda beloppet understiger avtalad beloppsgräns.

Vänligen följ avropsformen som anges i ramavtalet.

Senast ändrad: 2020-12-01