Gemalto AB har namnändrat

 Publicerad 2020-03-03

Gemalto AB med organisationsnummer 556343-7218 har namnändrat till Thales DIS Sweden AB.