Managementtjänster (UCK) - gäller t.o.m. 2020-10-31

 Publicerad 2020-09-16

Giltighetstiden för ramavtalsområdet Managementtjänster – Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning (UCK) lider mot sitt slut. Ramavtalen gäller till och med 2020-10-31.

Det finns skäl att skyndsamt se över eventuella behov inom området. Vid behov av kontrakt måste dessa vara tecknade innan ramavtalen går ut. Detta blir ännu viktigare då upphandlingens senaste tilldelning också har överprövats, vilket vi informerade om 2020-09-14.

Som en följd av detta föreligger nu en viss risk för att avtalslöst tillstånd kan komma att uppstå. Det finns inga möjligheter att förlänga de befintliga ramavtalen.