Ny information gällande Idemia Sweden AB

 Publicerad 2020-06-03

Som tidigare meddelats fick Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet den 11 februari kännedom om att ramavtalsleverantören Idemia Sweden AB, tillsammans med övriga bolag i Idemia-koncernen, fanns med på Världsbankens publika lista över svartlistade företag (World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals). Statens inköpscentral kontaktade omgående leverantören och inledde en utredning för att klargöra vad som hänt. Utifrån denna utredning  gjordes bedömningen att inga oegentligheter med koppling till det som Världsbanken reagerat på kunde konstateras hos Idemia Sweden AB.

Idemia koncernen har i samarbete med Världsbanken vidtagit flera åtgärder för att förebygga korruption.

Åtgärder hos bolagen i Idemia-koncernen har enligt Världsbanken varit tillfyllest, och alla bolag i Idemia-koncernen är per 2020-05-28 borttagna från Världsbanken sanktionslista (den s.k. svarta listan).