Prisjustering av kaffe - JOBmeal AB

 Publicerad 2020-09-09

Fr.o.m. 8 september har JOBmeal AB prisjusterat för kaffe. Ny takprislista är publicerad på leverantörens sida. Kontrakt tecknade med JOBmeal AB kan justeras. Detta överenskoms särskilt mellan JOBmeal och myndighet.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig, Stefan Persson.

Senast ändrad: 2020-09-09