Stockholms Tolkförmedling har namnändrat

 Publicerad 2020-02-13

Stockholms Tolkförmedling AB har bytt namn till Transvoice AB. Stockholms Tolkförmedling förvärvades av Transvoice redan 2006 men har fortsättningsvis tillhandahållit tolktjänster under eget namn.

Senast ändrad: 2020-02-13