Uppdaterad prisbilaga

 Publicerad 2020-02-04

Procurators prisbilaga har uppdaterats med avseende på den lagstadgade kemikalieskatten för viss elektronik. De produkter som berörs i ramavtalet för Hygien- och städprodukter och vars pris har justerats är ett antal dammsugare. 

Mer information om kemikalieskatten finns här.