Uppdaterade mallar på Kommunikationstjänster

 Publicerad 2020-04-27

Ramavtalsområdet Kommunikationstjänster har nu uppdaterade mallar för säkerhetsskyddsavtal nivå 1-3 samt en mall inför avrop på nivå 1. Mallarna bygger helt och hållet på SÄPO:s mallar.

Senast ändrad: 2020-04-27