Uppdaterade mallar på Programvaror och tjänster

 Publicerad 2020-04-20

Ramavtalsområdet Programvaror och tjänster har nu uppdaterade mallar för Säkerhetsskyddsavtal nivå 1-3 samt en mall inför avrop på nivå 1. Mallarna bygger helt och hållet på SÄPOS:s mallar.

Senast ändrad: 2020-04-20