Uppsägning av ramavtal - Goyada Aktiebolag

 Publicerad 2020-01-21

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 20 januari 2020 tagit beslut om att säga upp ramavtalet med Goyada Aktiebolag. Ramavtalet upphör att gälla med omedelbar verkan.

Kontrakt avropade från ramavtalen för presentkort påverkas inte av uppsägningen.