Volymavtalet med Novell(Micro Focus) avslutas

 Publicerad 2020-01-24

Båda parter har ömsesidigt enats om att avsluta Volymavtalet för Programvaror 2005 med Novell Ireland Software Ltd(nuvarande Micro Focus) fr.o.m. 7 juli 2020. Kunder kan fram till den 6 juli 2020 förnya sina licensavtal(VLA) med de villkor som volymavtalet innehåller. Befintliga licensavtal påverkas inte. 

Senast ändrad: 2020-01-24