Brist på halvledare

 Publicerad 2021-09-14

Då det har och fortfarande är leveransproblem vad det gäller halvledare, exempelvis processorer till bl.a. Klienter rekommenderar vi att planera anskaffningar i god tid.

Innan avrop görs kan ni kontakta leverantörerna med en RFI (Request for information) och fråga hur aktuella leveranstider är för ert eventuella avrop, för att få en bild av aktuell leveranstid.

Senast ändrad: 2021-09-15