Till innehåll på sidan

Cirkulära möbelflöden

 Publicerad 2021-11-19

Ett nytt ramavtalsområde, Cirkulära möbelflöden, finns nu att avropa från. Inom detta område kan man köpa eller hyra begagnade möbler, avyttra befintliga möbler eller avropa cirkulära tjänster (möbelvärdering, möbelinventering, möbelrenovering etc.).

Så snart Ramavtalsleverantörerna är klara med sina respektive webbutiker kommer länkar till dessa att publiceras för att möjliggöra avrop via särskild fördelningsnyckel i Delområde A.

Cirkulära möbelflöden är indelat i tre delområden:

Delområde A: Anskaffning av möbler

Delområde B: Cirkulära tjänster

Delområde C: Avyttring av möbler.

 

Senast ändrad: 2021-11-19