Fordonsförhyrning - klart att avropa från

 Publicerad 2021-04-08

Nya ramavtal för Fordonsförhyrning är signerade och klara att avropa från. Ramavtalen är indelade i två områden; korttidsförhyrning och långtidsförhyrning.

Senast ändrad: 2021-04-08