Till innehåll på sidan

Förlängning av ramavtal inom Bevakningstjänster och larmcentraltjänster

 Publicerad 2021-03-16

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet förlänger ramavtalen för bevakningstjänster och larmcentraltjänster med 12 månader, d.v.s. t.o.m. 2022-03-31.

I samband med förlängningen sker också en justering av de i ramavtalet fastställda prisintervallerna. Nya priser ska gälla från 2021-04-01. Uppdaterade priser kommer att finnas tillgängliga under gemensamma dokument på ramavtalssidan.

Senast ändrad: 2021-03-16