Förlängning av ramavtal inom säkerhetsteknik – säkerhetssystem och konsulter för säkerhetssystem

 Publicerad 2021-05-19

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet förlänger ramavtalen för säkerhetssystem och konsulter för säkerhetssystem med 12 månader, d.v.s. t.o.m. 2022-06-19. Därefter finns option på ytterligare 12 månaders förlängning.

Senast ändrad: 2021-05-19