Förlängning av ramavtalen för Kaffe- och vattenautomater

 Publicerad 2021-09-24

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen för Kaffe- och vattenautomater med tillhörande varor och tjänster t.o.m. 2023-04-22. Därefter upphör ramavtalen att gälla.

Datum avseende förlängning för respektive ramavtalsleverantör kommer att ändras på avropa.se när signering av förlängningsavtalen är klara.

Senast ändrad: 2021-09-24