Hotelltjänster - prisjustering

 Publicerad 2021-07-01

Avtalade rumspriser i ramavtalen för Hotelltjänster justeras fr.o.m. 2021-07-01 i enlighet med ramavtalsvillkoren. Justeringen är på -4,83 % och beräknas enligt SCB producentprisindex för tjänster (TPI).

Det är beställningsdagens rumspris som gäller. Uppdaterade rumspriser som gäller fr.o.m. 2021-07-01 finns tillgängliga på avropa.se fr.o.m. samma dag.

Senast ändrad: 2021-07-01