Längre leveranstider p.g.a. pappersbrist - Tryckeritjänster

 Publicerad 2021-09-14

Då det under en tvåårsperiod i Skandinavien lagts ned ett antal pappersbruk samt att beställningar av papper avsevärt sjunkit under pandemin rekommenderar vi att beställningar inom tryckeritjänster planeras i god tid.

Senast ändrad: 2021-09-15