Lyreco har förvärvat Staples Solutions

 Publicerad 2021-10-12

Staples Sweden AB har bytt namn till Lyreco Advantage Sweden AB. Detta är en administrativ förändring och befintliga ramavtal och kontrakt förblir oförändrade. Organisationsnumret förblir även det oförändrat. Med anledning av förändringen vill inköpscentralen uppmärksamma er om att uppdatera informationen om namnändringen i tillämpliga system.

Senast ändrad: 2021-10-12