Managementtjänster (VU) – klart för avrop

 Publicerad 2021-09-16

Ett nytt ramavtal för Managementtjänster – Verksamhets- och organisationsutveckling (VU) finns nu att avropa från.

Kammarkollegiet kommer att informera om innehållet i ramavtalet vid minst två tillfällen under hösten/vintern. Dessa informationsmöten riktar sig till avropsberättigade och anmälan öppnar i början av oktober.

Senast ändrad: 2021-09-16