Till innehåll på sidan

Överlåtelse av ramavtal inom Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV)

Publicerad 2021-01-08

Sweco-koncernen genomför en omstrukturering, vilket bland annat innebär att dotterbolaget Sweco Society AB fusioneras in i ett annat befintligt dotterbolag, Sweco Rail AB. Fusionen medför att Sweco Society AB upphör som bolag och att all verksamhet övergår till Sweco Rail AB. Sweco Rail AB byter också namn till Sweco Sverige AB. I övrigt medför bolagsfusionen inga förändringar. Sweco Sverige AB övertar ramavtalet inom Managementtjänster – ULV och därmed samtliga åtaganden som Sweco Society AB har haft gentemot Statens inköpscentral och avropsberättigade myndigheter.

Senast ändrad: 2021-01-08