Prisjustering av kaffe - JOBmeal AB

 Publicerad 2021-03-26

Fr.o.m. den 3 maj kommer JOBmeal AB att höja priset på delar av sitt sortiment, inom varumärke Gevalia. Ny takprislista kommer att publiceras på leverantörens sida under "Dokument". Kontrakt tecknade med JOBmeal AB kan justeras. Detta överenskoms särskilt mellan ramavtalsleverantören och myndigheten.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig, Stefan Persson.

Senast ändrad: 2021-03-26