Prisjustering av ramavtal Skrivare som tjänst och produkt – Fördelningsnyckel

 Publicerad 2021-06-09

I enlighet med ramavtalets villkor har en prisjustering genomförts 2021-06-09. Prisjusteringen innebär en prisuppräkning med 3 procent för samtliga multifunktionsprodukter. Servicenivå omfattas inte av någon prisuppräkning. Avropsblankett med kontrakt har uppdaterats. För mer information se ramavtalssidan.

Senast ändrad: 2021-06-09