Prisjustering inom Kaffeautomater

 Publicerad 2021-09-07

Prishöjning på kaffeprodukter är att vänta för ramavtalsleverantörer inom Kaffeautomater. Anledningen till prisjusteringar är bl.a. på grund av högre transportkostnader som en följd av pandemin samt även frost och torka.

JOBmeal AB kommer att höja sina priser för kaffe från Nestlé (ZOÉGA) med 9,50 kr/kg från den 6 november. Takprislista publiceras i samband med prisjustering.

Prisjustering i befintliga kontrakt med avropsberättigade myndigheter och organisationer är därmed möjlig och ska följa det som angetts ovan. Begäran om prisjustering ska skickas från ramavtalsleverantör till respektive avropsberättigad.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig Stefan Persson.

Senast ändrad: 2021-09-15