Prisjustering inom Kaffe- och vattenautomater, indexuppräkning

 Publicerad 2021-04-12

Prisjustering är nu möjlig avseende takpriser på automater, service och varor utom kaffe. JOBmeal AB har begärt prisjustering och ny takprislista kommer att publiceras och gälla fr.o.m. 10 maj 2021.

Prisjustering görs utifrån de grunder som finns angivna i ramavtalets prisjusteringsklausul. Takpriser för automater och varor utom kaffe höjs med 0,50 % och takpriset för service höjs med 0,19 %. Beräkningsgrund för prisjusteringens storlek är högst 80% av det avtalade priset.

Prisjustering i befintliga kontrakt med avropsberättigade myndigheter och organisationer är därmed möjlig och ska följa det som angetts ovan. Begäran om prisjustering ska skickas från ramavtalsleverantör till respektive avropsberättigad.

Observera att det för närvarande endast är JOBmeal AB som har begärt prisjustering.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig Stefan Persson.

Senast ändrad: 2021-04-12