Prisjustering inom Kaffeautomater

 Publicerad 2021-10-12

Prishöjning på kaffeprodukter är att vänta för ramavtalsleverantörer inom Kaffeautomater. Anledningen till prisjusteringar är bl.a. på grund av högre transportkostnader som en följd av pandemin samt även frost och torka. Dessutom finns svårigheter att få fram högkvalitativt kaffe.

 

Beans In Cup AB kommer att höja sina priser för kaffe från Nestlé, Arvid Nordquist och Löfbergs Lila från den 12 november. Takprislista publiceras i samband med prisjustering.

Prisjustering i befintliga kontrakt med avropsberättigade myndigheter och organisationer är därmed möjlig och ska följa det som angetts ovan. Begäran om prisjustering ska skickas från ramavtalsleverantör till respektive avropsberättigad.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig Stefan Persson.

Senast ändrad: 2021-10-12