Till innehåll på sidan

Säkerhetsteknik brandskydd - klart för avrop

Publicerad 2021-02-08

Nya ramavtal har tecknats för Säkerhetsteknik brandskydd, vilket innebär att avrop inom detta område kan göras fr.o.m. 2021-02-08. Ramavtalen omfattar t.ex. brandsläckare, skyltar, utrymningsprodukter, skyddsutrustning inkl. hjärtstartare, service, rådgivning och utbildning i brandskydd. Avrop sker efter rangordning alternativt genom förnyad konkurrensutsättning beroende på omfattning och värde.

Senast ändrad: 2021-02-08