Uppdaterad prislista för Hygien- och städprodukter

 Publicerad 2021-05-20

Prisbilagan för Hygien- och städprodukter är uppdaterad med ett antal sortimentsjusteringar. Den nya prisbilagan gäller från och med 2021-05-18.

Senast ändrad: 2021-05-20