Till innehåll på sidan

Uppsägning av ramavtal inom IT Drift Mellan

Publicerad 2021-10-07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2021-09-30 tagit beslut om att säga upp ramavtalet med Iver Workplace AB. Ramavtalet upphör att gälla med omedelbar verkan.
Kontrakt avropade från ramavtalet påverkas normalt inte av uppsägningen.

Vid frågor, vänligen kontakta ramavtalsansvarig Mats Rihed, mats.rihed@kammarkollegiet.se

Senast ändrad: 2021-10-07