Vår årliga enkätundersökning

 Publicerad 2021-10-05

Hjälp oss utveckla vår verksamhet genom att delta i vår årliga enkätundersökning

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har uppdraget att upphandla ramavtal för varor och tjänster som är avsedda för statliga myndigheter. Inom IT och telekom gäller vårt uppdrag hela den offentliga förvaltningen, vilket innebär att även kommuner och landsting kan använda våra ramavtal. 

Vi vill be dig som arbetar på en avropande myndighet att besvara vår årliga enkät. Enkäten besvaras primärt av upphandlings- eller inköpsenheten alternativt av de som använder Statens inköpscentrals ramavtal och tjänster.

Dina synpunkter på vår verksamhet hjälper oss att utföra vårt uppdrag på ett ännu bättre sätt. Enkäten tar ca 5-10 minuter att besvara.

Arbetar du på en myndighet? Besvara enkäten via denna länk.


Stort tack för din medverkan!

Senast ändrad: 2021-10-05