Bevakningstjänster – förlängning och prisjustering

 Publicerad 2022-03-29

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen för Bevakningstjänster och Larmcentraltjänster med ett år t.o.m. 2023-03-31. Observera att detta är den sista förlängningen av ramavtalen.
Kontrakt som tilldelats senast ovan angivna datum kan dock löpa längre. Upphandling av nya ramavtal har påbörjats.

Fr.o.m. 2022-04-01 kommer också ramavtalspriserna att justeras upp med 1,5 %. Ramavtalsleverantörerna har då rätt att påkalla motsvarande justering av kontraktspriser.

Senast ändrad: 2022-03-29