Till innehåll på sidan

Bredband2 Företag AB fusioneras in i Bredband2 Allmänna IT AB

 Publicerad 2022-11-25

Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal. Via fusion har Bredband2 Företag AB (org.nr 556629-0549) överfört ramavtalet nr 23.3-3081-17:001 i sin helhet till Bredband2 Allmänna IT AB org.nr 556626-2407. Överlåtelsen kommer att ske när förestående fusion mellan ovanstående parter genomförts och villkoras av att fusion genomförs. Inga ändringar i övrigt.

Senast ändrad: 2022-11-25