Till innehåll på sidan

Flyttjänster - nytt avtal klart att avropa från

Publicerad 2022-04-11

Ett nytt ramavtal för Flyttjänster finns nu att avropa från.

Kammarkollegiet kommer att informera om innehållet i ramavtalet den 5 maj kl. 09.00-11.00 på ett informationsmöte. Detta informationsmöte riktar sig till avropsberättigade och anmälan är fortfarande öppen.

Senast ändrad: 2022-04-11