Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning - låg tillgänglighet

 Publicerad 2022-09-20

Det är fortsatt brist på fordon hos våra ramavtalsleverantörer inom Fordonsförhyrning, vilket innebär en låg tillgänglighet på fordon att hyra genom de statliga ramavtalen.

Den låga tillgängligheten beror på omvärldsläget med bland annat komponentbrist, Ukrainakrisen och pandemieffekter.

För att öka möjligheten till att kunna avropa fordon efter era behov - se till att göra bokningar i god tid.

Senast ändrad: 2022-09-20