Till innehåll på sidan

Förlängning av ramavtalen för tolkförmedlingstjänster

 Publicerad 2022-01-14

Kammarkollegiet har förlängt ramavtalen för tolkförmedlingstjänster t.o.m. 2023-01-31. Detta är den sista förlängningen och upphandling av nya ramavtal pågår.

Senast ändrad: 2022-01-14