Till innehåll på sidan

Överlåtelse av ramavtal inom Flyttjänster

 Publicerad 2022-11-01

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal inom ramavtalsområdet Flyttjänster. Global Mobility Moving AB, med organisationsnummer 556639-6049, har överfört ramavtal med avtalsnummer 23.3-10523-2020:009 till Freys Express i Uppsala AB, med organisationsnummer 556715-0478, i de delar som avser Gävleborgs län och Uppsala län. Freys Express i Uppsala AB övertar samtliga rättigheter och skyldigheter enligt ramavtalet med Kammarkollegiet och samtliga giltiga kontrakt i förhållande till avropsberättigade myndigheter inom de aktuella länen.

Senast ändrad: 2022-11-01