Påminnelse om att avropa Presentkort innan ramavtalet löper ut

 Publicerad 2022-06-13

Ramavtalet för Presentkort gäller till och med 2022-08-28.
Om behov föreligger bör ni avropa från det befintliga ramavtalet snarast möjligt. Kontrakt måste vara tecknat innan det befintliga ramavtalet löper ut.

Senast ändrad: 2022-06-13