Prisjustering inom Kaffe- och vattenautomater, indexuppräkning

 Publicerad 2022-03-30

Det är nu möjligt för ramavtalsleverantörerna att prisjustera sina takpriser avseende automater, service och varor (utom kaffeprodukter där egen prisreglering finns). Prisjustering görs utifrån de grunder som finns angivna i ramavtalets prisjusteringsklausuler. Takpriser för automater och varor utom kaffeprodukter höjs med 3,87 % och takpris för service höjs med 3,29 %. Beräkningsgrund för prisjusteringens storlek är högst 80% av det avtalade priset.

Under våren kommer nya takprislistor att publiceras för de ramavtalsleverantörer som begärt prisjustering.

Prisjustering i befintliga kontrakt med avropsberättigade myndigheter och organisationer kan vara möjlig, beroende på kontraktstider, och ska följa det som angetts ovan. Begäran om prisjustering ska skickas från ramavtalsleverantör senast 30 kalenderdagar före begärt ikraftträdande. Prisändring tillämpas tidigast vid påföljande kalendermånadsskifte efter genomförd prisjustering.

För mer information om vilka ramavtalsleverantörer som begärt prisjustering, kontakta ramavtalsansvarig Stefan Persson.

Senast ändrad: 2022-03-30