Prisjustering inom Kaffeautomater

 Publicerad 2022-04-07

En prishöjning på kaffeprodukter kommer att ske på kaffeprodukter från JEDE/Gevalia av JOBmeal AB, ramavtalsleverantör inom Kaffeautomater, den 2 maj 2022.

Prisjustering i befintliga kontrakt kommer att begäras av JOBmeal AB direkt mot avropsberättigad.

För mer information, kontakta ramavtalsansvarig Stefan Persson.

Senast ändrad: 2022-04-07