Till innehåll på sidan

Ramavtalen för Datacenterlösningar samt Servrar och lagring är nu klara att avropa från

Publicerad 2022-04-01

Ramavtalsområdet Datacenter omfattas av tre delområden dels Datacenterlösningar samt Servrar och lagring och dels delområdet telefoniprodukter som varit klart sedan tidigare att avropa från.

Ytterligare delområde, Nätverk och säkerhet är för närvarande överprövat.

Nätverk och säkerhet går att avropa från delområdet Datacenterlösningar i kombination med andra produkter och tjänster på övriga delområden.

Senast ändrad: 2022-04-01