Till innehåll på sidan

Inbjudan att delta i en fördjupad undersökning inför upphandlingen Operatörstjänst för elektroniska affärsmeddelanden samt Skanningtjänst

Publicerad 2022-05-02

Upphandlingen inleds med en fördjupad undersökning av marknaden inom operatörstjänst för elektroniska affärsmeddelanden som omfattar elektronisk meddelandehantering vid såväl inköps- som kundfaktureringsprocesserna samt skanning av leverantörsfakturor till offentlig sektor. Syftet med undersökningen är att kartlägga utbudet av tjänster med fokus bland annat på förmedling av meddelanden och områden relaterade till tjänsterna.

Kammarkollegiet bjuder därför in leverantörer och andra intressenter som önskar medverka. Medverkan innebär att besvara en kortare enkät och eventuellt delta i ett bilateralt möte (ca 1 timme) med upphandlingsprojektet. Är detta intressant så ber vi er skicka ett e-postmeddelande till asa.froding@kammarkollegiet.se med företagets namn, kontaktperson, e-postadress samt telefonnummer senast den 2022-05-13.

För mer information om den kommande upphandlingen se: Operatörstjänst för elektroniska affärsmeddelanden samt skanningstjänst

Senast ändrad: 2022-05-06