IT-konsulttjänster, Säkerhet i IT och IT-projekt - klart för avrop

 Publicerad 2022-03-10

Ett nytt ramavtal för IT-konsulttjänster – Säkerhet i IT och IT-projekt är nu klart att avropa från.

Ramavtalet Säkerhet i IT och IT-projekt omfattar IT-konsulttjänster och kompetenser inom IT-säkerhet, informationssäkerhetsexpertis, IT-säkerhetsanalys/IT-säkerhetsstrategi och IT-säkerhetsteknik.

Delområdena Ledning av IT-projekt samt Arkitektur och Utveckling

De två kvarvarande delområdena inom upphandlingsområdet är överprövade och handläggs i domstol.
Klagande part har 2022-03-10 beviljats prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Se upphandlingssidan på avropa.se för mer information.

Frågor om ramavtalet, kontakta Anna Berg
Frågor om upphandlingen, kontakta Sara Wedholm

Senast ändrad: 2022-03-10