Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd

 Publicerad 2022-09-20

Statens inköpscentral fattade den 18 mars 2022 tilldelningsbeslut i upphandling Datacenter 2021, delområdet Nätverk och säkerhet. Detta beslut överprövades av 3 anbudsgivare. I maj 2022 avslog Förvaltningsrätten i Stockholm samtliga dessa ansökningar om överprövning. 2 av domarna överklagades därefter till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten i Stockholm har den 19 september respektive den 20 september beslutat att inte bevilja prövningstillstånd i dessa mål.

Statens inköpscentral avvaktar nu tiodagarsfristen, och eventuellt överklagande till högsta instans, samtidigt som vi förbereder för avtalstecknande.

Läs mer på upphandlingssidan. Välkommen att kontakta Sten Algotson, ansvarig projektledare, vid frågor

Senast ändrad: 2022-09-20