Kommunikationstjänster inom tele- och datakom

 Publicerad 2022-05-10

Upphandlingen Kommunikationstjänster inom tele- och datakom är klar och ramavtal tecknas.

Avtalen kommer att träda ikraft den 1 januari 2023, dagen efter befintliga ramavtal slutat att gälla.  

Senast ändrad: 2022-05-10