Till innehåll på sidan

Flyttjänster - prisjustering från och med 1 juni 2023

 Publicerad 2023-05-15

Kammarkollegiet justerar de rangordnade/fasta priserna inom ramavtalet för Flyttjänster i enlighet med ramavtalets huvuddokument. De nya priserna blir gällande i avrop som skickas från och med den 1 juni 2023

Senast ändrad: 2023-05-15