Till innehåll på sidan

Licenser och licenstjänster - nu klart att avropa från

 Publicerad 2023-02-20

Ramavtalsområde Programvaror och tjänster - Licenser och licenstjänster går att avropa från 2023-02-20. Ramavtalet löper till 2027-02-19.

För mer information se ramavtalssidan. 

Senast ändrad: 2023-02-20