Till innehåll på sidan

Nya ramavtal för Säkerhetssystem

 Publicerad 2023-09-08

Nya ramavtal för delområdet Säkerhetssystem inom Säkerhetsteknik träder i kraft den 11 september.

Ramavtalet omfattar bland annat:

 • Brandlarmsystem
 • Inbrottslarmsystem inklusive överfallslarm
 • Inpasseringsspärrar/entrégrindar
 • Integrerade systemlösningar inklusive överordnat system
 • Kamerabevakningssystem
 • Lås och låssystem
 • Mekaniskt inbrottsskydd
 • Passerkontrollsystem inklusive kodbärare och porttelefon
 • Personliga larm
 • Utrymningslarm
 • Överfallslarm

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Senast ändrad: 2023-09-08